Logo PFRON

1 559 900,00 ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW DLA PSONI KOŁO W WOLBROMIU

Pragniemy przekazać, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu pozyskało z PFRON kwotę 1 559 900,00 zł na realizację następujących projektów:

-Dzienne Centrum Aktywności – 560 000,00zł – kontynuacja projektu „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności”. Termin realizacji projektu 01.04.2022-31.03.2023.

-Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – 131 600,00zł – realizacja nowego projektu „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym”. Termin realizacji projektu 01.04.2022 – 31.03.2025.

-Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach – 494 900,00zł – realizacja nowego projektu „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”. Termin realizacji projektu 01.09.2022 – 31.03.2025.

-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – 373 400,00zł – kontynuacja projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Termin realizacji projektu 01.04.2022-31.03.2023.