ROZSTRZYGNIĘCIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “MOJE ŻYCIE, MÓJ CZAS” Z OKAZJI 60-LECIA DZIAŁALNOŚCI PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną świętuje w tym roku 60 lat istnienia. Od 1963 roku jest kontynuatorem działalności Komitetu i Kół Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, funkcjonujących w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jako odrębne stowarzyszenie zarejestrowane jest od 1991 r. Obecnie w strukturze PSONI działa w całej Polsce 118 Kół, jako jednostki terenowe Stowarzyszenia.

Wolbromskie Koło PSONI powstało w 1995r. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, na przestrzeni lat stworzyło następujące placówki wsparcia: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienne Centrum Aktywności, Platformę Self-adwokatów, Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Placówkę Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

W ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności PSONI,  WTZ w Lgocie Wolbromskiej przy współpracy z OREW w Wolbromiu zorganizowali Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Moje życie, mój czas”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski, Poseł na Sejm RP – pan Łukasz Kmita. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PRFON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Patronat medialny objęli Wieści Wolbromskie oraz Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej WóTeZet.

24 listopada w OREW w Wolbromiu odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu fotograficznego. Przystąpiło do niego 39 ośrodków z całej Polski. Nadesłano 70 zdjęć zgodnych z tematem konkursowym. Na uroczyste ogłoszenie wyników wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pani Anna Dziąsko – Członek Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, pani Marta Statuch – Dyrektor MOPS w Wolbromiu, która wystąpiła również w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom pana Adama Zielnika oraz p. Magdalena Sołtysik, pani Beata Adamska i pan Piotr Gamrot, jako delegaci ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Otwarcia wydarzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Wolbromiu pani Urszula Marcinkowska, która pokrótce przedstawiła rys historyczny i działalność głównego Stowarzyszenia, jak i naszego wolbromskiego Koła. Następnie w drugiej części programu odczytano nazwiska laureatów konkursu, prezentując na slajdach ich prace fotograficzne. Niełatwej oceny zdjęć dokonało jury w składzie pani Anny Kurczek, pana Tadeusza Żurka oraz pana Tomasza Witeckiego, którzy zdecydowali o przyznaniu następujących nagród:

Miejsce I – Artur Pawłowski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie

Miejsce II – Elżbieta Pędrakowska – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście

Miejsce III – Justyna Szczepańska – Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

WYRÓŻNIENIA:

Sebastian Lasoń – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Strzeżowie PSONI Koło w Miechowie

Rafał Józefek – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

Grzegorz Perek – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej

Wiktoria Skrzyniarz – Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy PSONI Koło w Kielcach

Jakub Płóciennik – PSONI Koło w Zgierzu

Grzegorz Nowosad – Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach

Michał Brychcy – Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim

Wiktoria Gregorczyk – Warsztat Terapii Zajęciowej w Rykach

Po ogłoszeniu wyników miało miejsce wręczenie medali „Fideliter et Constanter”, czyli „Wiernie i Wytrwale”, dla wieloletnich i zasłużonych członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się pan Zbysław Owczarski – Członek Zarządu Głównego PSONI, Członek Zarządu PSONI Koło w Wolbromiu, Członek Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, pani Iwona Musiałowska – Główna Księgowa Koła PSONI w Wolbromiu, pan Sebastian Sierka – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.

W kolejnej odsłonie piątkowego spotkania, umiejętności aktorskie zaprezentowali wychowankowie OREW-u w pięknie przygotowanym przedstawieniu pt.”Słowik” na podstawie bajki H. Ch. Andersena.

Uroczystości towarzyszyła wystawa wszystkich konkursowych prac.

Serdecznie gratulujemy osobom nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom za piękne i ciekawe fotografie. Życzymy sukcesów w kolejnej edycji konkursu, która już za rok. Dziękujemy także instruktorom-nauczycielom za pomoc uczestnikom i zaangażowanie w przygotowaniach do konkursu.

Serdeczne podziękowania składamy Dyrektor OREW Ewie Rosiek, Kierownikowi WTZ Sebastianowi Sierce oraz pracownikom placówek za przygotowanie wydarzenia