3 228 178,52 ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW DLA PSONI KOŁO W WOLBROMIU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Logo PFRON

Pragniemy przekazać, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu pozyskało z PFRON kwotę 3 228 178,52 zł na realizację następujących projektów w poszczególnych placówkach, od kwietnia 2024 do marca 2025 r.:

– w placówce Dzienne Centrum Aktywności w Kluczach rozpoczęto realizację projektu: ,,Wsparcie rewalidacyjne w Dziennym Centrum Aktywności”, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 688 331,02 zł Termin realizacji: 01.04.2024- 31.03.2027 r. (I okres)

– w placówce Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Wolbromiu rozpoczęto realizację projektu: ,,Rehabilitacja ogólnorozwojowa osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom”, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 564 902,00 zł Termin realizacji: 01.04.2024- 31.03.2027 r. (I okres)

– w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach kontynuuje się realizację projektu: Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 895 680,00 zł Termin realizacji: 01.09.2022- 31.03.2025 r. (III okres)

– w Placówce Wsparcia Dziennego w Kluczach kontynuuje się realizację projektu: ,,Wsparcie terapeutyczne w PWD ,,Otwarte Drzwi”, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 899 740,00 zł Termin realizacji: 01.04.2023 – 31.03.2026 r. (II okres)

– w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym w Lgocie Wolbromskiej kontynuuje się realizację projektu: ,,Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym”, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 179 525,50 zł Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.03.2025 r. (III okres)