Logo PFRON

4 787 539,23 ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW DLA PSONI KOŁO W WOLBROMIU

Logo PFRON

Pragniemy przekazać, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu pozyskało z PFRON kwotę 4 787 539,23 zł na realizację następujących projektów:

-Dzienne Centrum Aktywności – 623 127,23zł – kontynuacja projektu „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności”. Termin realizacji projektu 01.04.2021-31.03.2024.
-Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – 171 070,00 zł – kontynuacja projektu „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym”. Termin realizacji projektu 01.04.2022 – 31.03.2025.
-Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach – 893 316,00 zł – kontynuacja projektu „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”. Termin realizacji projektu 01.09.2022 – 31.03.2025.
-Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach – 2 664 370,00 zł – rozpoczęcie nowego projektu pn. „Wsparcie terapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego „Otwarte drzwi”. Termin realizacji projektu 01.04.2023-31.03.2026.
-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – 435 656,00 zł – kontynuacja projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Termin realizacji projektu 01.04.2022-31.03.2024.