//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/Anna-Dulska-1.jpg

mgr Anna Dulska     

pedagog, oligofrenopedagog

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, specjalizacja oligofrenopedagogika – jednolite studia magisterskie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka – studia podyplomowe
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie „Porozumiewanie się osób niemówiących – komunikacja alternatywna i wspomagająca”- studia podyplomowe

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej” – część I i II
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”
 • „Trudne zachowania dziecka z autyzmem, terapia dziecka z autyzmem oraz konstruowanie IPET”
 • „Zachowania trudne u osób autystycznych – sposoby radzenia sobie z agresją i autoagresją”
 • „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy i zaawansowany – Stowarzyszenie „Mówić bez słów”
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”
 • „Warsztat pracy terapeuty AAC”
 • MAKATON-PRKM, szkolenie certyfikowane I i II poziom
 • „Postępowanie neurokinezjologiczne w świetle metod terapeutycznych Vojty i Bobath”
 • I i II stopień metody: Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona
 • „Umuzykalnianie dzieci metodą Carola Orffa z elementami muzykoterapii”
 • „Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci niepełnosprawnych oraz jako stymulowanie rozwoju i potencjału twórczego dziecka”