//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/Barbara-Binkiewicz.jpg

mgr Barbara Binkiewicz

logopeda, neurologopeda, terapeuta metody Warnkego, terapeuta metody Werbo-tonalnej, pedagog, surdopedagog

Wykształcenie:

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, kierunek: logopedia – jednolite studia magisterskie
  • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, kierunek: surdopedagog – studia podyplomowe
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górnicznej, kierunek: logopedia, neurologopedia – studia podyplomowe

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Feeding Therapy: A Sensory-Motor Aproach
  • Wieloaspektowy character oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy.
  • Niemowlak u logopedy- diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja.
  • AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się.
  • Terapia sensomotoryczna i krekcje dysfunkcji ustno- twarzowych.
  • Umuzykalnianie dzieci Metodą Carla Orffa z elementami muzykoterapii.
  • Metoda Krakowska- Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną.