„BĘDĘ JAK MASTERCHEF”- ZADANIE SKIEROWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

W dniu 22 listopada 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr I/2157/EK/3122/17, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Będę jak MasterChef”- zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Każde dziecko ma talent. Całkowity koszt zadania wynosi 7.000,00 zł i jest w całości pokrywany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Celem zadania jest odkrywanie, kształtowanie, rozwijanie kulinarnych zainteresowań jak i motywowanie do możliwie największej samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i autyzmem.

Beneficjentami zadania jest 20 wychowanków OREW z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 11 do 23 lat, którzy wezmą udział w cyklu czterech warsztatów kulinarnych realizowanych w okresie od dnia 23.11.2017 r. do dnia 11.12.2017 r. pn.:

– „Dzień ziemniaka”,

– „Marchewkowy zawrót głowy”,

– „Kolorowe kanapki”,