Logo PFRON

BEZPIECZNE WTZ I REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Logo PFRON

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu otrzymało grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W ramach grantu zakupione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie potrzebne do ich stosowania.