BIERZEMY UDZIAŁ W EKO AKCJI “SPRZĄTAMY GMINĘ KLUCZE” – EDYCJA IV

Uczestnicy Mieszkań Treningowych wzięli udział w eko akcji “Sprzątamy Gminę Klucze”. Już po raz czwarty mieszkańcy gminy i nie tylko uczestniczą w sprzątaniu Klucz. Biorąc udział w akcji kształtujemy i promujemy postawy proekologiczne, oraz podnosimy świadomość ekologiczną naszych beneficjentów. W grupie siła!