PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DNIU 30.11.2022

 

 

Realizujemy profesjonalne i nowoczesne świadczenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach dwóch projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży – Otwarte Drzwi”.

W ramach projektu oferujemy wsparcie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godz. 9.00-15.00. Wsparcie dla rodziny w formie placówki wsparcia dziennego odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka funkcjonuje w 2 formach:

1) opiekuńczej,
2) specjalistycznej

W formie opiekuńczej placówka zapewnia:

  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego,
  • rozwój zainteresowań.

W placówce w formie specjalistycznej realizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym, kompensacyjnym, psychokorekcyjnym i psychoprofilaktycznym:

  • indywidualne terapie z psychologiem, fizjoterapeutą oraz logopedą,
  • sesje w Sali Doświadczania Świata,
  • sesje w sali do haloterapii (grota solna),
  • grupowe zajęcia z zakresu muzykoterapii.

Zajęcia są bezpłatne, zapewniamy dojazd oraz posiłki.

//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/03/PWD-2020-nowy-PLAKAT.jpg