CO SŁYCHAĆ W MIESZKANIACH TRENINGOWYCH?

Logo PFRON

Od czerwca 2022 r. rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego ze środków PFRON „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”. Od września opieka i pobyt uczestników jest ciągły, całodobowy przez 5 dni w tygodniu. Projekt ma na celu wsparcie uczestników na wielu płaszczyznach. Beneficjenci uczą się zwiększania samodzielności w codziennym życiu, radzenia sobie w różnych sytuacjach – np. poprzez codzienne porządki. Wsparcie obejmuje również rewalidację i aktywizację ruchową. Zajęcia z fizjoterapeutą pozwolą na utrzymanie sprawności na dobrym poziomie. Wymienione formy wsparcia to nie wszystko, projekt obejmuje również wsparcie psychologiczne, opiekę nocną, wsparcie doradcy zawodowego.

Galeria zdjęć poniżej przedstawia uczestników podczas codziennych porządków, spaceru i również wspólnego posiłku.