Logo Województwa Małopolskiego

“ĆWICZĄC POTRAFIĘ WIĘCEJ” – SPOTKANIE DRUGIE

Logo Województwa Małopolskiego

19.09.2022 r odbyły się warsztaty w ramach projektu „ Ćwicząc potrafię więcej”. „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”. Uczestnicy brali udział w zajęciach prowadzonych metodą K. Knilla, której założeniem jest nawiązanie porozumienia z osobami, które wydają się być niezdolne do kontaktu lub niezainteresowane ludźmi. Kanałem porozumienia jest m.in. dotyk, jakże ważny dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez udział w tego typu ćwiczeniach beneficjenci projektu rozwijali swoją świadomość oraz wrażliwość poprzez bezpośredni kontakt z terapeutą. Oprócz dotyku, dodatkowym elementem terapii jest muzyka. Dostosowana do poszczególnych ćwiczeń poprzez rytm, natężenie dźwięków i głośność dostarcza bodźców rytmicznych. Muzykoterapia pomaga nawiązać kontakt z dzieckiem, który nie reaguje na bodźce słowne. Kolejne spotkanie dostarczyło ogrom wrażeń, dzięki czemu uczestnicy wrócili do domów uśmiechnięci i zmęczeni.