Logo Województwa Małopolskiego

“ĆWICZĄC POTRAFIĘ WIĘCEJ” WYRÓWNYWANIE SZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOSTEPIE DO RÓŻNYCH FORM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Logo Województwa Małopolskiego

24 czerwca 2022 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ćwicząc potrafię więcej” Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego, a wysokość dotacji to 35 748,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu dotyczy organizacji warsztatów rewalidacyjno-wychowawczych, które będą prowadzić do poprawy samodzielnego funkcjonowania, polepszania kondycji psychofizycznej i ruchowej. Rehabilitacja ruchowa i stymulacja wielozmysłowa będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów.

Zadanie realizowane będzie od 01.09.2022 r. do 30.12.2022 r.

Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej, sprawności fizycznej 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub głębokim ze sprzężeniami, a także rozwój intelektualny i ruchowy co przyczyni się do poprawy samodzielnego funkcjonowania.