CWITONIR W KLUCZACH PROWADZI WSTĘPNĄ REKRUTACJĘ DO PLACÓWKI POBYTU DZIENNEGO

CWITONIR w Kluczach prowadzi wstępną rekrutację uczestników do placówki pobytu dziennego dla:

  • osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • osób ze spektrum autyzmu
  • osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Oferujemy działania mające na celu utrzymanie samodzielności i niezależności:

  • trening funkcjonowania w życiu codziennym
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • poradnictwo psychologiczne
  • oraz inne działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową naszych podopiecznych

Nie czekaj skontaktuj się z nami!

Tel: (32) 706 50 78
m.piwowar@psoni-wolbrom.pl