Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

„CZUJĘ, WIDZĘ, SŁYSZĘ, DOTYKAM”

Logo Małopolski Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

2 lipca 2020r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Czuję, widzę, słyszę, dotykam”.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 150 000,00 zł.

Projekt zostanie skierowany do grupy 30 beneficjentów w przedziale wiekowym od 7 do 26 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim i ich rodzin.

Zadanie oferuje na przestrzeni 6 miesięcy cykl 23 trzygodzinnych warsztatów stymulujących poszczególne zmysły, które będą się odbywać jeden dzień w tygodniu dla 30 beneficjentów podzielonych na 5 grup po 6 osób. Zostaną również przeprowadzone 3 dwugodzinne sobotnie warsztaty wspomagające rodziny beneficjentów, podczas których omówione zostaną postępy bądź trudności w zachowaniu uczestników projektu, oraz dobór przez terapeutów odpowiednich metod w celu eliminacji działań  i zachowań, które wpływają na niekorzyść rozwoju.

Dzięki prowadzonym warsztatom beneficjenci będą mogli się rozwijać intelektualnie, manualnie oraz ruchowo. Warsztaty będą szczególnie zaspokajać ich potrzebę kreatywnego przebywania ze swoimi rówieśnikami, przez co zwiększy się ich codzienna aktywność. Terapeuci prowadzący warsztaty dołożą wszelkich starań, by każdy uczestnik otrzymał zadania sprawiające mu jak najwięcej radości. Zadania będą dotyczyć zakresu:

– komunikowania się i rozwijania kreatywności,

 – rozwijania motoryki małej i dużej,

– stymulacji poszczególnych zmysłów ( wzrok, słuch, dotyk, węch).