mgr Dorota Zarzecka

logopeda
Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej - Wydział Pedagogiczny,
    kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia jednolite magisterskie
  • Wyższa Szkoła Biznesu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, kierunek logopedia, studia podyplomowe
  • Wyższa Szkoła Biznesu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, kierunek neurologopedia, studia podyplomowe

Kursy, szkolenia:

  • Kurs terapii zajęciowej
  • "Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie"
  • "Rola rodziny w powrocie do zdrowia"
  • Metody wywoływania głosek - warsztaty