Logo Województwa Małopolskiego

“DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁOPOLSKI NA FOTOGRAFIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI KULTURY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

17 września 2021 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr I/1890/KD/2629/21 na realizację zadania publicznego pn. „Dziedzictwo kulturowe Małopolski na fotografiach osób niepełnosprawnych” – zwiększanie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie finansowane jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 7 750,00zł.

Projekt skierowany jest do grupy 28 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników WTZ w Lgocie Wolbromskiej.

Zadanie realizowane będzie od 01-09-2021r. do 15-12-2021 r. i obejmie 18 wyjazdów, podczas których sfotografowanych zostanie 35 miejsc i obiektów na terenie powiatu olkuskiego, związanych z kulturowym dziedzictwem Małopolski.

Od 1-3 grudnia 2021 r. zostanie zorganizowany finał projektu w Domu Kultury w Wolbromiu – wystawa fotograficzna, na której będzie można zapoznać się z efektami działań uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.