Logo Województwa Małopolskiego

“DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁOPOLSKI NA FOTOGRAFIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI KULTURY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu otrzymało grant ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Dziedzictwo kulturowe Małopolski na fotografiach osób niepełnosprawnych” – zwiększenie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w woj. małopolskim. Podczas realizacji projektu beneficjenci będą mieli okazję do nabycia umiejętności fotograficznych, odwiedzenia 18 miejsc związanym z kulturowym dziedzictwem małopolski. Efekty pracy będą przedstawione podczas wystawy fotograficznej w Domu Kultury w Wolbromiu. Relacja z wydarzenia będzie udostępniona w dniach 01.12-03.12.2021 r. na stronie internetowej www.psoni-wolbrom.pl oraz w zakładce Aktualności oraz Facebooku https://www.facebook.com/wolbrom.psoni, https://www.facebook.com/Warsztat-Terapii-Zajęciowej-158169451000249.