DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁOPOLSKI NA FOTOGRAFIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniach 1-3 grudnia br. w wolbromskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn. ,,Kultura wrażliwa”. Zadanie publiczne pod tytułem ,,Dziedzictwo kulturowe Małopolski na fotografiach osób niepełnosprawnych” – zwiększanie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, realizowano na terenie powiatu olkuskiego.  Beneficjentami projektu była grupa 28 osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej. Podczas realizacji zadania beneficjenci odwiedzili i sfotografowali 18 miejsc związanych z zabytkami Małopolski. Celem projektu było zwiększenie dostępności do miejsc dziedzictwa kulturowego osób z niepełnosprawnościami, a przez to wzbogacenie ich aktywności w obszarze społeczno-kulturalnym. Ważnym zadaniem było pobudzenie w uczestnikach poczucia własnej wartości,  poprzez fotografowanie miejsc i zabytków objętych edukacyjną ścieżką projektu, co dało im możliwość otwarcia  wyobraźni i wrażliwości artystycznej.  Kolejnym etapem projektu było przygotowanie materiałów do wystawy i prezentacji,  ich obróbka, opisy, nagrania. Wskazana forma pracy była istotnym elementem podkreślającym całokształt zadania z uwagi na szeroką skalę samodzielności i odpowiedzialności jaką wykazywali się beneficjenci projektu.

Na spotkania podsumowujące projekt zostali zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych placówek: szkół podstawowych, liceów, WTZ-ów, ŚDS-ów, OREW-u, CWiTONiR-u i  szkoły specjalnej. Uczestnicy spotkania mieli wspaniałą okazję zapoznać się z efektami pracy uczestników projektu podczas wystawy fotograficznej. Efekty pracy „od kuchni” przedstawiono na prezentacji multimedialnej połączonej z prelekcją kierownika  i pracowników WTZ.   Nie zabrakło również delegacji Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu oraz Dyrektora  Domu Kultury w Wolbromiu, który był partnerem projektu. Prowadzący spotkania, zachęcali do zwiedzania zabytków dziedzictwa kulturowego i poznawania naszej okolicy, ponieważ obfituje ona we wspaniałe obiekty, które warto poznać.