FOTORELACJA Z PROJEKTU „WSPARCIE OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE DO 18 R. Ż Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ WSPARCIE WYTCHNIENIOWE DLA ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW”

W murach naszego Centrum realizowany jest projekt pn. “Wsparcie opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r. ż z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcie wytchnieniowe dla ich rodziców lub opiekunów”. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w formie: opieki i wychowania, pomocy w nauce,  organizacji czasu wolnego,  rozwoju zainteresowań oraz różnorodnych form zajęć: gastronomicznych, plastyczno – manualnych w tym ceramicznych i sportowo-ruchowych. Dzieci fantastycznie spędzają czas na zajęciach, a różnorodny wachlarz zajęć nie pozwala na nudę. Zapraszamy do obejrzenia poniższej fotorelacji z kilku ostatnich spotkań.