mgr Grażyna Grzanka

pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Kielcach, kierunek  pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej – dzienne, jednolite studia magisterskie
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach „Informatyka w szkole” – studia podyplomowe
 •  Małopolskie  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie  - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • „TUS – trening umiejętności społecznych” , I stopień
 • „ Integracja sensoryczna w praktyce”. Masaż sensomotoryczny
 • „Wpieranie rozwoju dziecka za pomocą stymulacji sensorycznej i swobodnego plastycznego procesu twórczego”
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu”
 • „Wielozmysłowy Świat Dziecka – Snoezelen  drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii”
 • „Trudne zachowania dziecka z autyzmem, terapia dziecka z autyzmem oraz konstruowanie IPET”
 • „Rytmika i taniec dla dzieci” – jako jedna z metod realizowania nowej podstawy programowej z dnia 24 lutego 2017r
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • "Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne wykorzystywane w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • "Gry matematyczne i ich rola w rozwijaniu logicznego myślenia dzieci"
 • "Dziecko z zespołem FAS. Trudności i perspektywy wychowawcze oraz edukacyjne„
 • „Skoncentruj się! Trening uważności mózgu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • „Dotyk i Masaż Shantala w pracy terapeuty”