„HISTORIA SZLAKU ORLICH GNIAZD W OBIEKTYWIE”

W okresie od 3 lipca do 30 listopada 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Historia Szlaku Orlich Gniazd w obiektywie”. Na podstawie umowy nr VIII/147/PS/1380/17 Województwo Małopolskie przekazało na realizację tego zadania kwotę w wysokości 17 953,25 zł.

Beneficjentami projektu jest 15 osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej. Opiekę nad nimi sprawuje 5 terapeutów, pracowników PSONI Koło w Wolbromiu.

W ramach projektu odbędzie się 5 wyjazdowych zajęć warsztatowych polegających na zwiedzaniu zabytkowych zamków znajdujących się na Szlaku Orlich Gniazd oraz przeprowadzeniu z uczestnikami warsztatów fotograficznych. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie beneficjentów i zaproszonych gości, którzy w siedzibie WTZ w Lgocie Wolbromskiej obejrzą przygotowaną prezentację multimedialna oraz wystawę zdjęć wykonanych przez uczestników podczas warsztatów wyjazdowych.