I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. “MÓJ PARK- MOJA ALEJKA”

3 grudnia każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym dniu na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie i wspieranie praw osób z niepełnosprawnościami oraz skutecznych działań na rzecz pełnej realizacji tych zapisów. W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Najważniejsze przesłanie traktatu mówi o pełnym uczestnictwie osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami, słowa te powinny być przypominane każdego dnia, a w dniu 3 grudnia szczególnie dla podkreślenia rangi Konwencji.
Wszystkim Osobom z niepełnosprawnościami i Ich rodzinom składamy życzenia pomyślności w dążeniu do zwiększenia niezależności, samodzielności oraz poprawy jakości życia.
Dla podkreślenia tego niezwykłego święta Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej już od kilku lat organizuje Konkurs Fotograficzny. Wydarzenie początkowo skierowane było do uczestników placówek specjalnych z terenu małopolski. Wraz z kolejnymi edycjami ranga konkursu wzrastała, a z nią coraz większe zainteresowanie środowisk również z innych województw. Dlatego też postanowiliśmy poszerzyć wydarzenie kulturalne do zasięgu ogólnopolskiego, zmieniając nazwę z Małopolskiego Konkursu Fotograficznego na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny. Tegoroczne prace fotograficzne przygotowano pod nazwą „Mój park-moja alejka”. Do konkursu przystąpiło 28 ośrodków, a wśród nich: WTZ Kraków, OREW Olkusz, OREW Wolbrom, ŚT Pszczyna, ŚDS Fundacji Hamlet Kraków, ŚDS Olsztyn, WTZ Chełmek, WTZ Grońsko, WTZ Lublin, WTZ Olkusz, WTZ Szczawnica, WTZ Zamość, WTZ Iława, WTZ Grodzisk Wielkopolski, ŚDS Miechów, ŚDS Wola Zachariaszowska, WTZ Lgota Wolbromska, WTZ Zebrzydowice, WTZ Słupsk, WTZ Fundacji Arka Głogów, WTZ Trzebinia, WTZ Police, WTZ Toruń, WTZ Poznań, WTZ Chrzanów, ŚDS Wolbrom, PSONI Sędziszów, WTZ Klucze. Oceny prac dokonało jury powołane przez organizatora w składzie: Anna Kurczek – malarka, fotografka, Tomasz Witecki – nauczyciel, Tadeusz Żurek – redaktor Gazety Krakowskiej. Z nadesłanych 55 prac jury przyznało 3 miejsca oraz 6 wyróżnień.
Wyniki konkursu:
Miejsce I – Aneta Szkutnik WTZ w Lublinie fot. „W upalny dzień”
Miejsce II – Rafał Surma WTZ w Zamościu fot. „Most płaczących wierzb”
Miejsce III – Dominika Sidełko WTZ w Trzebini fot. „Moja alejka”
Wyróżnienia:
Agata Ferst WTZ w Krakowie fot. „Na skrzyżowaniu dróg”
Grzegorz Pichla PSONI w Sędziszowie fot. „Ścieżka twórcza”
Paweł Machnik ŚDS w Woli Zachariaszowskiej fot. „Wszystko przede mną”
Łukasz Mierzwa ŚDS Fundacji Hamlet w Krakowie fot. „Ścieżka do altanki”
Paulina Maj WTZ w Lgocie Wolbromskiej fot. „Wśród spadających liści”
Anita Jandura WTZ w Szczawnicy fot. „Zielono mi”.
Gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym, jak również wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie. Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas spotkania – pani Annie Kurczek przewodniczącej jury, pani Gabrieli Sorodnik przedstawicielce Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu, pani Klaudii Zarębie z PSONI Koło Wolbrom, panu Wojciechowi Szocie redaktorowi Wieści Wolbromskich oraz wszystkim uczestnikom i instruktorom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.
Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia, która znajduje się poniżej.