II Edycja Konkursu na „ Hasło i Logo promujące WTZ”

W lutym olkuski Warsztat Terapii Zajęciowej zorganizował II edycję konkursu na hasło i logo promujące Warsztat Terapii Zajęciowej. Adresatami konkursu były ośrodki oraz placówki z terenu województwa małopolskiego (ŚDS, DPS, WTZ, Szkoła Specjalna). Uczestnicy naszej placówki wzięli udział w konkursie, spośród wszystkich autorskich prac nasz uczestnik Krzysztof Kopera zdobył I miejsce za hasło i logo „WTZ – Wiedza, Tolerancja, Zrozumienie ”. Gratulujemy!