Grafika przedstawia symbol informacji.

INFORMACJA

UWAGA – Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Przy wypełnianiu wniosku o dodatkowe dofinansowanie z programu PFRON ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołany chorobami zakaźnymi’’ moduł III, proszę wpisywać nazwę placówki- OREW Wolbrom lub analogicznie WTZ Lgota Wolbromska (nie wpisujemy nazwy Stowarzyszenia).