“Inni – jednak tacy sami…”

18 października w naszym ośrodku odbyło się pierwsze spotkanie z młodzieżą klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach projektu integracyjnego ,,Inni – jednak tacy sami” – edycja czwarta, którego celem jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz integracja młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostali powitani prezentacją multimedialną dzięki której zapoznali się ze specyfiką pracy. Pełni zaangażowania i radości nasi wychowankowie wraz z zaproszoną młodzieżą świetnie się bawili przy wspólnych konkursach i zabawach. Na zakończenie spotkania uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odtańczyli popularną ,,Belgijkę. Nasi goście z ogromnym entuzjazmem i radością po poczęstunku wrócili do szkoły.

Dziękujemy młodzieży i opiekunom za obecność, a przy tym liczymy na równie owocne zaangażowanie na kolejnych zajęciach, bowiem dzięki nim, uśmiechy na twarzach naszych wychowanków są zawsze bezcenne.