“INNI – JEDNAK TACY SAMI…”

W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowana II edycja projektu integracyjnego „Inni – jednak tacy sami…”. Beneficjentami projektu będą wychowankowie OREW z II etapów edukacyjnych oraz uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu. Łącznie projektem objętych będzie 44 osoby w wieku od 12 do 16 lat.

Priorytetem projektu jest promowanie podczas spotkań takich postaw społecznych u osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, aby ich działania skupiały się na wspólnej integracji. Poprzez przeżywanie, doświadczanie, aktywizację i wspólną zabawę partnerzy projektu będą mieli możliwość poznania się nawzajem, nawiązania wspólnych relacji rówieśniczych i przyjacielskich, co zapewne wpłynie pozytywnie na proces ich socjalizacji.

Główny cel projektu to kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Spotkania w ramach projektu będą odbywać się raz w miesiącu począwszy od października 2016r. do czerwca 2017r. Łącznie odbędzie się 7spotkań o takiej tematyce jak:

„Poznajmy się” – zabawy integracyjne

„Wspólnie pracujemy różnymi metodami”- poznanie specyfiki i metod pracy z dziećmi w OREW .

„Wyrażamy się przez taniec ” – zajęcia teatralno-taneczne.

„Chemia na co dzień- zjawiska charakterystyczne w naszym codziennym życiu”.

„Wiosenne improwizacje” – zajęcia plastyczno-techniczne

„Doświadczanie przez działanie” – zajęcia wyjazdowe do Parku Sensorycznego w Miechowie.

„Wszystko co miłe i fajne się kiedyś kończy…” – piknik integracyjny na zakończenie projektu połączony z grami i konkurencjami sportowymi.