„INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – INTEGRACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W RÓŻNYCH ASPEKTACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO”

18 maja 2018 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego”.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 99 737,00 zł, z czego w roku 2018 – 59 267,00 zł, a w roku 2019 – 40 470,00 zł.

Projekt jest skierowany do grupy 20 beneficjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 8 beneficjentów pełnosprawnych, którzy będą wspomagać swoich niepełnosprawnych kolegów.

W ramach projektu odbędzie się 15 zajęć terapeutycznych na terenie OREW w Wolbromiu, które mają na celu rehabilitację percepcji wzrokowej , poprawę sprawności manipulacyjnej dłoni, poprawę koordynacji ruchów i koordynacji uwagi oraz integracji sensorycznej, a także 3 zajęcia wyjazdowe (z rodzicami) do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Krakowskiej Manufaktury Czekolady oraz Żywej Pracowni w Krakowie.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw integracyjnych na zajęciach terapeutycznych i wyjazdowych, dzięki czemu dziecko niepełnosprawne ma szansę nabyć umiejętności i sprawności kulturowe, komunikacyjne oraz funkcjonalne.