„Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego”

W dniu 8 grudnia odbyły się ostatnie w 2018 r. zajęcia terapeutyczne na terenie OREW w ramach projektu „Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego”. Podczas zajęć, beneficjenci podzieleni na 4 grupy po 7 osób (5 dzieci niepełnosprawnych i 2 dzieci pełnosprawnych) brali udział w zajęciach z zakresu terapii ręki, terapii widzenia, terapii SI i muzykoterapii. W terapii widzenia został wykorzystany sprzęt: bańkowe lustro, panele podświetlane i projektor gwiazd. Dzięki zastosowaniu paneli świetlnych dzieci miały możliwość stymulacji swojego wzroku, co zachęcało ich do manipulowania rozłożonymi na nich przedmiotami. Największą frajdą dla dzieci były ćwiczenia z bańkowym lustrem, które oferowało dużo stymulacji wzrokowej podczas zabawy. Okazało się ono świetnym narzędziem do odkrywania różnych mimik, emocji, które można przed lustrem pokazywać. Była to idealna zabawa z terapeutą, podczas której rozwijane były umiejętności społeczne i komunikacyjne. Zajęcia z zakresu muzykoterapii wprowadziły uczestników w nastrój bożonarodzeniowy poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe, podczas których dzieci pełnosprawne wspomagały dzieci niepełnosprawne. Podczas terapii ręki prowadzone były ćwiczenia manualne, precyzyjne z wykorzystaniem puzzli, układanek (przybijanki, kliny i ogromne guziki, zestaw do wędkowania, zestaw miodowe wzgórze, kolorowe przyssawki). Wykonywany był masaż wibracyjny obręczy barkowej, mający na celu rozluźnienie kończyn górnych. Zastosowano również metodę NTD-Bobath. Podczas zajęć z terapii SI usprawniano koordynację wzrokowo-ruchową oraz stymulowano rozwój zdolności ruchowych z zakresu ruchu i planowania ruchu. Uczestnicy projektu mieli zapewniony ciepły posiłek. Na zakończenie zajęć została wykonana praca plastyczna, wprowadzająca w nastrój świąteczny, gdzie dzieci pełnosprawne pomagały dzieciom niepełnosprawnym wyklejać choinkę.