//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/no-image.png

mgr Iwona Balsamska

pedagog, logopeda, neurologopeda
Wykształcenie:

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika, specjalizacja Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna – studia jednolite magisterskie
 • Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, kierunek , specjalizacja Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa – studia podyplomowe
 • Uniwersytet Wrocławski, kierunek , specjalizacja neurologopedia – studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, kierunek , specjalizacja logopedia z elementami neurologopedii – studia podyplomowe

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie EEG BIOFEEDBACK I stopnia
 • Autyzm, zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenie słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
 • Terapia jąkania w wieku szkolnym
 • Jąkanie wczesnodziecięce- profilaktyka, diagnoza i terapia
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się(ISAD)
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się
 • II stopień „Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia”.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pacjenci z uszkodzeniami mózgu, afazje, dyzartrie. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja
 • Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej
 • Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Zaburzenia mowy na tle autyzmu
 • Niedokształcenia mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia
 • Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy
 • Poznaj dobre pomysły na owocną edukację
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia
 • Logopedia śląska w teorii i praktyce – część II
 • Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia
 • Logopedia śląska w teorii i praktyce
 • Mediator sądowy

Certyfikaty:

 • EEG BIOFEEDBACK I stopnia
 • Mediator sądowy. Certyfikat nr 208.