Na zdjęciu widoczna jest ściana, na której zawieszone są obrazy. Obok każdego z obrazów widnieje kartka z utworem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

IX MAŁOPOLSKIE IMPRESJE POETYCKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOLBROM 2021

15 listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie filia w Olkuszu rozstrzygnięto konkurs IX Małopolskich Impresji Poetyckich Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2021 organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej działający w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu.

Tegoroczna edycja poświęcona była poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z okazji  jego 100 rocznicy urodzin. Poezja Baczyńskiego jest powszechnie znana. To najwybitniejszy twórca  z „pokolenia Kolumbów”, poeta apokalipsy spełnionej, znany z wierszy z okresu wojny ukazujących tragedie teraźniejszości przeobrażone w wymiar ponadczasowy. Zdecydowanie mniej jest znana jego twórczość  i pasja plastyczna, liczne zachowane szkice, ilustracje do własnych wierszy, okładki ulubionych książek, barwne akwarele, to tylko przykłady, których można się doszukiwać w jego szerokiej gamie rysunku  i malarstwa. Krzysztof Kamil Baczyński miał określony plan na przyszłość. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury chciał studiować na warszawskiej ASP, jednak  jego plany pokrzyżował wybuch wojny. Poeta zginął w wieku 23 lat pozostawiając po sobie wybitny dorobek literacko-plastyczny.

Połączenie poezji i malarstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego stało się inspiracją dla organizatorów  w tegorocznym konkursie, na który wpłynęło 58 nagrań z recytacją wierszy oraz 48 obrazów interpretujących utwory poetyckie. Prace plastyczne tworzyli nauczyciele oraz instruktorzy przygotowujący uczestników do recytacji. Zaskoczeniem dla organizatorów było ogromne zainteresowanie innowacyjną formą konkursu. Prace napływały z odległych miejscowości Małopolski. Jest to ogromny sukces naszego wydarzenia, ponieważ odczuwamy, że ranga konkursu wzrasta, a jego forma przybiera coraz ciekawsze treści wzbogacane inscenizacjami. Podopieczni, jak również sami instruktorzy placówek wykazują się dużą kreatywnością i wyobraźnią twórczą.

Wszystkie prace nadesłane na tegoroczny konkurs cieszyły się dużą oglądalnością, zachwyciły jurorów i organizatorów starannością przygotowania, własnym  spojrzeniem i określeniem roli wiersza oraz wyłuskaniem z głębi liter przekazu drzemiącego  w utworach Baczyńskiego.

Wszystkie konkursy rządzą się swoimi prawami, które i w naszym przypadku muszą być uwzględniane. Członkowie jury powołani przez organizatora, dokonali trudnego wyboru wyłaniając zwycięzców IX Impresji, wszystkich wymieniliśmy już podczas ogłoszenia wyników. Należy jednak podkreślić coroczną tradycją, iż w tym niezwykłym wydarzeniu kulturalnym zwycięzcami są wszyscy biorący udział, zaznaczając swoją obecnością  indywidualność, charakter oraz moc wyrazu, która przełamuje bariery niedostępności do źródeł kultury.

Już za rok, podczas jubileuszowych X Impresji Poetyckich prace plastyczne będą ponownie wyeksponowane dla szerokiego grona publiczności. Natomiast w tym roku obrazy można oglądać jeszcze w ramach wystawy pokonkursowej w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu, a kolejnymi miejscami będą, Klub Przyjaźń w Olkuszu oraz Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu. Zapraszamy do odwiedzania wystaw. Wszystkie filmy autorskie z recytacjami utworów zamieszczone są na stronie naszego facebooka. Życzymy niezapomnianych wrażeń.

Każdemu z osobna najserdeczniej gratulujemy, Wasza praca i starania stanowią wielką całość Małopolskich Impresji Poetyckich Osób Niepełnosprawnych, które tworzymy już od 9 lat, a Wasze zaangażowanie jest odpowiedzią na wrażliwość myśli, słów, gestów, jest esencją nowych źródeł tkwiących w nieskończoności poezji.