//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/09/Justyna-Dorobisz.jpg

mgr Justyna Dorobisz

pedagog, oligofrenopedagog 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo- wychowawczej – jednolite studia magisterskie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach w zakresie oligofrenopedagogiki- studia podyplomowe
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka – studia podyplomowe

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – I i II stopień
 • „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Trudne zachowania dziecka z autyzmem, terapia dziecka z autyzmem oraz konstruowanie IPET”
 • „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”
 • MAKATON-PRKM, szkolenie certyfikowane I poziom
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się z dziećmi ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
 • „Zachowania trudne u osób autystycznych”
 • „Umuzykalnianie dzieci metodą Carola Orffa z elementami muzykoterapii”
 • „Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci niepełnosprawnych oraz jako stymulowanie rozwoju i potencjału twórczego dziecka”
 • „Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej”
 • „Aktywne słuchanie metodą Battii Strauss. Jak słuchać muzyki, by było ciekawie?”
 • „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego”
 • „Wychowanie fizyczne osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Komunikacja Werbalna i Alternatywna w Nauczaniu Osób Autystycznych”
 • „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”