//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/Karina-Szybalska.jpg

mgr Karina Szybalska

psycholog
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wydział Filozoficzny, kierunek: psychologia– jednolite studia magisterskie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • ,,Szkolenie systemowo- psychodynamiczne. Podejście zintegrowane” ( 5-letni kurs psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, ukończony w 2017r. w Krakowie pod kierownictwem prof.B.Józefik)
 • Kurs Kwalifikacji Pedagogicznych- Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
 • Kurs- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Szkolenie - ,,Sala doświadczania świata a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi”
 • Szkolenie dla nauczycieli ,, Dziecko krzywdzone- rozpoznawanie i interwencja”
 • Szkolenie ,,Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • Szkolenie ,,Bajka terapeutyczna, relaksacyjna i edukacyjna”
 • Szkolenie ,,Nadzór pedagogiczny i ewaluacja w niepublicznej placówce oświatowej, przygotowanie raportu”
 • Szkolenie ,,Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa z elementami muzykoterapii”
 • Szkolenie ,,Szkoła i nauczyciel wobec przemocy domowej. Nowe obowiązki nauczyciela wynikające z procedury Niebieska Karta dla pracowników oświaty”.
 • Seminarium ,,Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”.
 • Konferencja ,,Oswój mój świat”
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford- Binet 5.