//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/Katarzyna-Krezel.jpg

mgr Katarzyna Krężel

fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, kierunek: fizjoterapia – studia licencjackie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, kierunek: fizjoterapia – studia magisterskie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki,
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych
 • Integracja sensoryczna stopień I
 • Kurs z Kinesiotapingu KT1 + KT2,
 • Kurs podstawowy PNF,
 • Kurs podstawowy Hallwick,
 • Rozwojowa Neuromotoryczna Stymulacja – wprowadzenie do nowej metody kompleksowej terapii ruchowych zaburzeń rozwojowych
 • „Szkolenie; „Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej (HILT) w praktyce fizjoterapeutycznej”,
 • Szkolenie „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC)”,
 • Warsztaty: „Kończyna górna – funkcjonalne podejście do pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym – w studium przypadku”,
 • Warsztaty: „Gipsy hamujące jako integralny środek terapeutyczny w procesie usprawniania dzieci ze spastyczną postacią mpd”,
 • Szkolenie „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów ze SPE”
 • Warsztaty „Powięź w ujęciu osteopatycznym”
 • Konferencja naukowa „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła”
 • Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny "Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne"
 • Konferencja: „Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • Seminarium wprowadzające do „Terapii Integracji Sensorycznej Ayers SIAT® Pedagogiki Integracyjno – Sensorycznej SIPad®”,