KONCERT FINAŁOWY PROJEKTU “W ŚWIECIE MUZYKI”

Zapraszamy do obejrzenia koncertu przygotowanego w ramach realizacji zadania publicznego pn. “W świecie muzyki” – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej. Projekt był zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.