KONKURS FOTOGRAFICZNY

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbył się finał II Małopolskiego Konkursu Fotograficznego pt.: “Piękno natury w obiektywie”. Organizatorem cyklicznego wydarzenia jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu.

Konkurs pod tegorocznym tytułem “Piękno natury w obiektywie” miał na celu wprowadzenie osób niepełnosprawnych do świata fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 12 placówek z województwa małopolskiego, nadesłano 33 prace.

Jury w składzie: Pani Marzena Karolczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pani Agata Pabian – pracownik biblioteki, Pan Wojciech Szota – redaktor naczelny Wieści Wolbromskich przyznało 3 nagrody oraz 1 wyróżnienie:

I miejsce – Tomasz Pawełczak – WTZ Łyżkowice

II miejsce – Janusz Lesisz – ŚDS Hamlet Kraków

III miejsce – Paweł Gajos – WTZ Lgota Wolbromska

Wyróżnienie – Marcin Cieślik – ŚDS Miechów

Podczas wystawy pokonkursowej obecni byli uczestnicy i pracownicy WTZ, członek Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu Pani Ewa Kałwa, redaktor naczelny Wieści Wolbromskich Pan Wojciech Szota, który podkreślił bardzo dobrą jakość nadesłanych prac. Stwierdził również, iż jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie nadesłane prace były bardzo staranne i tematyczne. Najważniejsze jest to, że osoby z niepełnosprawnościami chętnie brały czynny udział w konkursie i mogą się czuć zwycięzcami!!!

Wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich opiekunom serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.