“KREATYWNIE PATRZYMY NA ŚWIAT” – SPOTKANIE PIERWSZE

„Kreatywnie patrzymy na świat”

Logo Fundacji PZU

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Projekt odbywać się będzie w okresie od września 2021 r. do stycznia 2022 r, podczas których odbędzie się 10 spotkań.

W dniu 14.09.2021 roku odbyły się zajęcia z projektu PZU „ Kreatywnie patrzymy na świat”. Projekt jest przeznaczony dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w którym bierze udział 12 beneficjentów.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach 6 osobowych. Pierwsza z grup brała udział w zajęciach na Sali Doświadczania Świata gdzie wraz z opiekunami rozwijali motorykę dużą, stymulowali poszczególne zmysły (dotyk, słuch, wzrok) poprzez odpowiednie zajęcia i zabawy. Równolegle odbywały się zajęcia na sali edukacyjnej gdzie nasi beneficjenci mogli  skorzystać z różnych materiałów edukacyjnych zakupionych na potrzeby projektu. Poprzez zajęcia i zabawę mogli rozwijać umiejętności komunikowania się, kreatywność oraz motorykę małą. W ramach projektu nasi podopieczni również  mają możliwość korzystania z zajęć fizjoterapii. Podczas trwania spotkania uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz zostali odwiezieni do domu wynajętym busem.