Logo Fundacji PZU

KREATYWNIE PATRZYMY NA ŚWIAT

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU będzie realizowany od września do grudnia 2021r. Głównym celem warsztatów będzie zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i aktywności społecznej oraz stymulacji zmysłowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ze sprzężeniami. Poprzez zajęcia uczestnicy będą mogli rozwijać się intelektualnie oraz ruchowo. Zajęcia zaspokoją przede wszystkim potrzebę kreatywnego uczestnictwa wraz ze swoimi rówieśnikami oraz urozmaicą rutynę dnia codziennego. Cel będzie realizowany poprzez zorganizowanie 10 zajęć rewalidacyjno -wychowawczych na terenie OREW Wolbrom dla 12 osób z głęboką niepełnosprawnością, podczas których nabędą umiejętności z:

– komunikowania się,

– rozwijania kreatywności,

– rozwijania motoryki małej i dużej,

– do stymulowania poszczególnych zmysłów: dotyk, słuch, wzrok.