„KULTURA I REKREACJA – DROGĄ DO INTEGRACJI”

Od 1 do 30 czerwca 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu realizuje projekt „Kultura i rekreacja – drogą do integracji”, dofinansowany na podstawie umowy nr VIII/141/PS/1328/17 kwotą 7 687,40 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Realizacja projektu polega na zorganizowaniu kulturalno-rekreacyjnej imprezy w ramach corocznych obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami są podopieczni PSONI Koło w Wolbromiu, ich rodziny oraz osoby niepełnosprawne z zaprzyjaźnionych placówek, w sumie ok. 450 osób, w tym ok. 200 osób niepełnosprawnych.

W pierwszej części wydarzenia na scenie wolbromskiego Domu Kultury zaprezentują swoje zdolności artystyczne uczestnicy WTZ i wychowankowie OREW, a drugiej, plenerowej części pod hasłem „Rycerstwo i fantasy…” odbędą się konkursy tematyczne, sportowe oraz gry i zabawy integracyjne. W czasie trwania całej imprezy serwowany będzie poczęstunek. A na zakończenie wręczone dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników i placówek.