KURS CUKIERNICZY W WTZ

W ramach projektu „Razem możemy więcej” ośmioosobowa grupa uczestników WTZ bierze udział w szkoleniu pn. „Kurs cukierniczy z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywaną w cukiernictwie”.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają tajniki pieczenia, dekorowania ciast, deserów i innych przysmaków. Uczą się bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w kuchni, przestrzegania zasad BHP oraz dbania o porządek na stanowisku pracy. Dzięki udziałowi w kursie zdobędą wiele przydatnych umiejętności i poszerzą swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny cukiernictwa. Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje cukiernicze.