KURS W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA ORTEZY DYNAMICZNEJ DUNAG 02

W dniach 1-2 marca kolejni fizjoterapeuci uczestniczyli i pomyślnie ukończyli dwuetapowy kurs w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02, czyli miękkiej ortezy, która obciąża ciało dziecka siłami podobnym do sił grawitacji.

Nowe umiejętności nabyte przez naszych specjalistów pomogą wychowankom z MPD, opóźnieniem rozwoju ruchowego, przepukliną rdzeniowo-oponowa oraz chorobami układu nerwowo-mięśniowego w utrzymywaniu jak najbardziej prawidłowej postawy oraz prawidłowych wzorców ruchowych, a także redukowaniu odruchów patologicznych.