„MAGICZNA MOC BAJEK” ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zakończyliśmy bajkowy projekt, który realizowaliśmy w minionym roku szkolnym. Działania projektowe opierały się na realizacji comiesięcznych modułów począwszy od października 2019 r do maja 2020 r. opartych na najważniejszych wartościach moralnych. Ostatnie moduły projektu zrealizowaliśmy dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców w czasie zdalnego nauczania. Czytane bajki i baśnie stały się niejako „narzędziem” do rozwoju, kształcenia i zgłębiania wiedzy. Podejmowane działania wpłynęły na kształtowanie pożądanych postaw społecznych i wartości już od najmłodszych lat. W trakcie słuchania bajek i wykonywania zadań projektowych dzieci zdobywały wiedzę, rozwijały swoją wyobraźnię i logiczne myślenie.

Dziękujemy wszystkim naszym wychowankom oraz ich rodzicom za wspólną podróż do bajkowego świata wartości! Niech zawsze towarzyszy nam proste credo autorstwa Lindy i Richarda Eyre-

„Nauczenie wartości to najważniejsza rzecz jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka…”