Grafika przedstawia logo Budżetu Obywatelskiego.

„MALOWANE WSPOMNIENIAMI” II WARSZTATY W OREW III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniu 11.01.2020 r. odbyły się drugie warsztaty na terenie OREW w ramach projektu „Malowane wspomnieniami” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin ( II etap projektu).

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. ( II etap projektu).

W warsztatach brało udział 20 wychowanków OREW.

Dnia 11.01.2020 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Malowane wspomnieniami”. Nasi beneficjenci mieli możliwość wykazania się zdolnościami artystyczno-plastycznych pod czujnym okiem specjalistów. Dzieci bardzo chętnie przelewały na papier swoje wspomnienia z wyjazdów, które również odbywały się w ramach projektu „ Malowane wspomnieniami”. Sprawiało im to wiele przyjemności jak i satysfakcji. Ponad to na warsztatach dzieci korzystały z terapii biofeedback prowadzonej przez specjalnie przeszkolonego specjalistę oraz tablicy świetlno-dźwiękowej do której został podłączony mikrofon. Wszystkie zajęcia przyczyniły się do poprawy ogólnego funkcjonowania każdego dziecka. Ćwiczenia pozwoliły wydłużyć koncentrację uwagi jak i dostarczyły wiele radości i uśmiechu beneficjentom.