Grafika przedstawia logo Budżetu Obywatelskiego.

„MALOWANE WSPOMNIENIAMI” III WARSZTATY W OREW III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniu 25.01.2020 r. odbyły się trzecie warsztaty na terenie OREW w ramach projektu „Malowane wspomnieniami” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin (II etap projektu).

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. (II etap projektu).

W warsztatach brało udział 20 wychowanków OREW.

Kolejny raz nasi beneficjenci mieli możliwość stworzenia własnego dzieła artystyczno-plastycznego pod czujnym okiem pana Krzysia oraz specjalistów. Dzieci bardzo chętnie przelewały na papier swoje wspomnienia z wyjazdu do Bochni, sprawiało im to wiele przyjemności jak i satysfakcji. Ponad to na warsztatach dzieci korzystały z terapii biofeedback prowadzonej przez specjalnie przeszkolonego specjalistę oraz tablicy świetlno-dźwiękowej do której został podłączony mikrofon, który również posłużył do śpiewania znanych utworów. Wszystkie zajęcia przyczyniły się do poprawy ogólnego funkcjonowania każdego dziecka. Ćwiczenia pozwoliły wydłużyć koncentrację uwagi jak i dostarczyły wiele radości i uśmiechu beneficjentom.