Grafika przedstawia logo Budżetu Obywatelskiego.

„MALOWANE WSPOMNIENIAMI” IV WARSZTATY W OREW III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniu 8.02.2020 r. odbyły się czwarte warsztaty na terenie OREW w ramach projektu „Malowane wspomnieniami” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin (II etap projektu).

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. (II etap projektu).

W warsztatach brało udział 20 wychowanków OREW.

Kolejny raz nasi beneficjenci mieli możliwość stworzenia własnego dzieła artystyczno-plastycznego pod czujnym okiem pana Krzysztofa oraz specjalistów. Nasi podopieczni uwielbiają zajęcia plastyczne, dlatego też chętnie przelewały na papier swoje wyobrażenie na temat siebie i tego jak widza swoją twarz. Sprawiało im to wielką przyjemność jak i ogromną satysfakcję. Ponad to na warsztatach dzieci korzystały z terapii biofeedback prowadzonej przez specjalnie przeszkolonego specjalistę oraz tablicy świetlno-dźwiękowej do której został podłączony mikrofon, który również posłużył do śpiewania oraz tańca. Wszystkie zajęcia przyczyniły się do poprawy ogólnego funkcjonowania każdego dziecka. Ćwiczenia pozwoliły wydłużyć koncentrację uwagi jak i dostarczyły wiele radości i uśmiechu beneficjentom.