„MALOWANE WSPOMNIENIAMI” – POBUDZANIE I KSZTAŁTOWANIE KREATYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 maja 2019 r.  PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Malowane wspomnieniami” – pobudzanie i kształtowanie kreatywności osób niepełnosprawnych.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 99 700,00zł, z czego w roku 2019 – 79 230,00zł, a w roku 2020 – 20 470,00zł.

Projekt zostanie skierowany do grupy 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami. Beneficjentami są wychowankowie w wieku od 10 do 22 lat i będą to dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zadanie oferuje na przestrzeni jedenastu miesięcy cykl 6 warsztatów plastycznych ogólnousprawniających na terenie OREW w Wolbromiu, 4 dwudniowe wyjazdy dzieci wraz z rodzicami oraz spotkanie podsumowujące z wystawą prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawnych uczestników.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu usprawnienia ogólnorozwojowego dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększy ich aktywność w różnych sferach życia oraz polepszy umiejętności niezbędne do należytego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystkie działania podjęte w ramach zadania będą skierowane na usprawnianie sfery poznawczej u dzieci oraz ukierunkowanie rodziców na podejmowanie konkretnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, by niwelować u swoich dzieci zachowania nieprawidłowe.