//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/Monika-Mostowska-Szarek.jpg

mgr Monika Mostowska – Szarek

logopeda, pedagog, oligofrenopedag

Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach – WSP, Katowice kierunek: pedagogika wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: logopedia – studia podyplomowe

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopnia
  • Metoda krakowska prof. Cieszyńskiej
  • Metoda „Logosensoryki’’