NA BALU WYOBRAŹNI U SYMPATYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Zostaliśmy zaproszeni na przedstawienie “Bal u Misia Uszatka” w wykonaniu sześciolatków z Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu. Dzieciaki były świetnie przygotowane, kolorowo ubrane i pełne werwy. Swoją obecnością i życzliwymi słowami pan dyrektor Stanisław Kołodziej podjął nas w gościnnych progach placówki. Była również wspólna zabawa integracyjna, na której wyśmienicie się bawiliśmy.