Obraz przedstawia baner Zespołu Specjalistów Wczesnej Interwencji. Na zdjęciu znajdują się trzy osoby. Mężczyzna, kobieta w ciąży i dziecko.

NABÓR CIĘŻARNYCH PACJENTEK DO PROJEKTU ZSWI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu (ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) poszukuje chętnych pacjentek ciężarnych, które chcą przystąpić do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach realizowanego projektu „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0021/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Badania zagwarantowane w projekcie:
1. Wizyta konsultacyjna – 2 dla każdej pacjentki
2. Badanie genetyczne USG płodu – 2 dla każdej pacjentki
3. Badania biochemiczne (PAPP-A, BETA-HCG, AFP, estriol) wraz z komputerową oceną ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej – 1 dla każdej pacjentki.

Do programu zapraszamy kobiety, które:
mieszkają na terenie województwa małopolskiego (powiat olkuski, miechowski lub krakowski),
nie ukończyły 35 roku życia i nie spełniają kryteriów kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ,
wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży.

Termin realizacji świadczeń: do 31.08.2021.