Obraz przedstawia baner Zespołu Specjalistów Wczesnej Interwencji. Na zdjęciu znajdują się trzy osoby. Mężczyzna, kobieta w ciąży i dziecko.

NABÓR NA STANOWISKA PRACY W PROJEKCIE ZSWI

Informuję, iż w dn. 25.08.2021 r. opublikowane zostały w Bazie Konkurencyjności Zapytania ofertowe na realizację usług z zakresu: psychologii, logopedii, pedagogiki, terapii Integracji Sensorycznej, fizjoterapii oraz terapii EEG Biofeedback w ramach projektu pn.: „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ w ramach 9. Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią Zapytań ofertowych za pomocą linków:

  1. Psycholog: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
  2. Logopeda: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
  3. Pedagog: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
  4. Terapeuta Integracji Sensorycznej: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
  5. Fizjoterapeuta: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
  6. Terapeuta EEG Biofeedback: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe na usługę terapeuty EEG Biofeedback (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Koordynator ZSWI – Sylwia Wójcik